Ciekły azot

Spedytorzy suchych ładunków

Dostawy ciekłego azotu dla potrzeb kriogenicznych z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa

 

 

Niezależnie od tego, czy chodzi o przechowywanie, czy transport ciekłego azotu, istnieje odpowiedni zbiornik, który pozwoli na jego bezpieczną obsługę.

W zależności od potrzeb, nasze zespoły doradzą w zakresie instalacji, obsługi, i konserwacja sprzętu i zbiorników magazynowych.

Oferujemy pełną gamę sprzętu kriogenicznego i specjalistyczną wiedzę, dostarczając pojemniki kriogeniczne dostosowane do danego zastosowania, aby zapewnić obsługę produktów w najlepszych możliwych warunkach.

Aby bezpiecznie obchodzić się z ciekłym azotem, konieczne jest wyposażenie się w osobisty sprzęt ochronny odpowiedni do do pracy z tym produktem.

Ciekły azot oraz płyny kriogeniczne mogą powodować poważne oparzenia w przypadku kontaktu z twarzą, oczami lub skórą. Mogą wystąpić dwa rodzaje oparzeń: rzutowe lub kontaktowe. Ponadto obchodzenie się z ciekłym azotem może prowadzić do ryzyka anoksji (obniżenia poziomu tlenu) w przestrzeni, w której produkt jest przenoszony.