Nowa certyfikacja w Wielkiej Brytanii

Nowa certyfikacja w Wielkiej Brytanii

Z przyjemnością informujemy, że nasz zespół w Wielkiej Brytanii uzyskał certyfikat upoważnionego przedsiębiorcy w Wielkiej Brytanii (AEO ) od HMRC (His Majesty’s Revenue and Customs), obejmujący dwa różne statusy:

 • Upoważniony przedsiębiorca – uproszczenia celne (AEOC)
 • Bezpieczeństwo i ochrona upoważnionego przedsiębiorcy (AEOS)

Aby uzyskać ten certyfikat, HMRC sprawdził naszą działalność pod kątem wymagających kryteriów:

 • Zgodność z przepisami podatkowymi i celnymi w ciągu ostatnich trzech lat;
 • Prowadzenie rejestrów celnych z wydajnym systemem zarządzania rejestrami handlowymi i transportowymi;
 • Dokumentacja finansowa obejmująca ostatnie trzy lata;
 • Dowód praktycznych kompetencji w sprawach celnych w ciągu ostatnich trzech lat;
 • Procedury mające na celu ochronę naszej działalności i łańcucha dostaw przed wszelkimi zagrożeniami.

Jakie są korzyści z tej certyfikacji?

 • Szybsza odprawa z priorytetowym traktowaniem podczas kontroli celnych;
 • Mniej interwencji na granicy dzięki uproszczeniom/zezwoleniom celnym i ograniczonym wymogom dotyczącym deklaracji wjazdowych/wyjazdowych;
 • Niższe oceny ryzyka dzięki ograniczeniu kontroli celnych naszych dokumentów i towarów.

Gdzie te statusy są uznawane?

Kilka krajów uznaje status AEO, a rząd Wielkiej Brytanii aktywnie pracuje nad ustanowieniem porozumień z kluczowymi partnerami handlowymi. Obecnie obowiązują wynegocjowane ustalenia z:

 • Unia Europejska
 • Japonia
 • Chińska Republika Ludowa
 • Stany Zjednoczone Ameryki
 • Szwajcaria
 • Nowa Zelandia
 • Republika Singapuru

Te statusy AEO służą jako prestiżowe międzynarodowe znaki jakości, potwierdzające doskonałość i bezpieczeństwo naszej działalności w globalnym łańcuchu dostaw. Obejmują one przepisy celne dotyczące przesyłek medycznych i logistyki terapii zaawansowanych. Certyfikaty te świadczą o naszym zaangażowaniu w przestrzeganie najwyższych standardów i podkreślają naszą globalną misję ochrony życia.

Gratulacje dla naszego zespołu w Wielkiej Brytanii za imponujące osiągnięcie!